ถนนชินเคียวโกกุ และ เทอระมะชิ ช็อปปิ้งสไตล์ญี่ปุ่นที่เกียวโต

ถนนชินเคียวโกกุ และ เทอระมะชิ หลายๆ คนที่ได้มาเกียวโตนั้นก็ต่างรู้สึกประทับใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากเป็นเพราะว่า เกียวโตนั้นก็ถือเป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีศิลปะและวัฒนธรรมที่น่าสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับ ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวนั้นหลายคนที่มาก็ประทับใจและชื่นชอบและอยากจะมาเที่ยวอีกหลายๆ ครั้งนั่นเอง ซึ่งแหล่งช้อปปิ้งในเกียวโตนั้นที่ย่าน ถนนชินเคียวโกกุ และ เทอระมะชิ นั้นก็เป็นสถานที่ที่น่าช้อปป็งเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะจะมีสินค้าที่โดดเด่นและน่าซื้อกันอย่างมากนั่นเอง

Continue reading